ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 55,99 mln. paukščių ir pagaminta 98,84 tūkst. t paukštienos skerdenų. Paukščių skerdimų skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 3,2 proc. Šiam sumažėjimui galėjo turėti įtakos ir tai, kad dalis įmonių pardavė dedekles vištas skerdimui į Lenkiją bei kitas kaimynines šalis. Integruotos žemės ūkio rinkos informacinės sistemos (ZSRIR) duomenimis, 2019 m. sausio–lapkričio mėn. iš Lietuvos į Lenkiją buvo įvežta 5 978 t gyvų paukščių – 15,90 proc. daugiau nei 2018 m. Viščiukų broilerių skerdimai Lietuvos įmonėse analizuojamu laikotarpiu sudarė 54,518 mln. vnt. – 3,9 proc. mažiau nei 2018 m. Kalakutų skerdimai siekė 322,84 tūkst. vnt. – 43,0 proc. mažiau nei 2018 m.

Paukštienos gamyba skerdenų svoriu analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 9,32 proc. Iš to skaičiaus broilerių mėsos buvo pagaminta 94,55 tūkst. t – 8,00 proc. mažiau, nei 2018 m., o kalakutienos gamyba sumažėjo 53,63 proc., iki 2 468,78 t.

Šaltinis ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

2019 m. Lietuvoje sumažėjo paukščių skerdimai ir paukštienos gamyba