2019 m. Lietuvoje sumažėjo paukščių skerdimai ir paukštienos gamyba

ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 55,99 mln. paukščių ir pagaminta 98,84 tūkst. t paukštienos skerdenų. Paukščių skerdimų skaičius analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 3,2 proc. Šiam sumažėjimui galėjo turėti įtakos ir tai, kad dalis įmonių pardavė dedekles vištas