ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. Lietuvos įmonėse buvo surinkta 676,41 mln. vnt. vištų kiaušinių – 4,41 proc. mažiau nei 2018 m. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos rinkoje buvo parduota 551,48 mln. vnt. kiaušinių, t. y. 11,62 proc. mažiau nei 2018 m. Vidutinė A klasės vištų kiaušinių didmeninė gamintojų pardavimo kaina 2019 m. sudarė 6,38 EUR/100 vnt. ir buvo 2,15 proc. žemesnė nei 2018 m. Nežymiai (0,31 proc., iki 6,56 EUR/100 vnt.) didėjo tik L kat. kiaušinių vidutinė kaina, tačiau M ir S kat. kiaušinių kainos sumažėjo, atitinkamai – 2,00 (iki 6,38 EUR/100 vnt.) ir 11,09 proc. (iki 3,93 EUR/100 vnt.). B klasės kiaušinių gamintojų kaina 2019 m., palyginti su 2018 m., taip pat sumažėjo 15,85 proc., iki 3,45 EUR/100 vnt.

Kiaušinių eksportas 2019 m. siekė 130,80 mln. vnt. ir buvo 12,97 proc. didesnis nei 2018 m. Šį padidėjimą lėmė padvigubėjęs nerūšiuotų kiaušinių eksportas. Vidutinė A klasės kiaušinių eksporto kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 6,20 EUR/100 vnt. ir buvo 8,82 proc. žemesnė nei 2018 m.

Šaltinis ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

2019 m. Lietuvos įmonėse sumažėjo vištų kiaušinių gavyba, pardavimas ir kainos, o eksportas padidėjo