2020 m. vasario mėn. atnaujintos JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duomenimis, 2019–2020 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, sumažinta 0,44 mln. t (iki 763,95 mln. t), o sunaudojimo – 0,18 mln. t (iki 754,19 mln. t).

Kviečių eksportas pasaulyje 2019–2020 m. turėtų sudaryti 182,82 mln. t, tai būtų 1,75 mln. t daugiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį. Kviečių eksporto prognozė 2019–2020 m. ES padidinta 1,0 mln. t (iki 32 mln. t) dėl padidėjusio kainų konkurencingumo, o Kazachstane – 0,8 mln. t (iki 6 mln. t). Prognozuojama, kad kviečių eksportas iš JAV gali padidėti 0,7 mln. t ir tai būtų didžiausias jų eksportas per paskutinius trejus metus. Minėtą eksporto padidėjimą iš dalies turėtų kompensuoti 0,5 mln. t mažesnis eksportas iš Kanados ir 0,3 mln. t – iš Pakistano. Kviečių importas pasaulyje 2019–2020 m. turėtų sudaryti 180,09 mln. t, tai būtų 1,9 mln. t daugiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį. Kviečių importo prognozė 0,8 mln. t padidinta Kinijoje ir 0,7 mln. t Turkijoje. Nors USDA sausio mėnesio prognozėje ir sumažino pasaulinį kviečių sunaudojimą ir atsargas 2019–2020 m. pabaigoje, atsargos 2019–2020 derliaus metų pabaigoje vis tiek turėtų išlikti rekordinės ir sudaryti 288,03 mln. t.

2020 m. vasario mėn. USDA prognozės duomenimis, 2019–2020 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derlius, palyginti su 2020 m. sausio mėn. prognoze, turėtų padidėti 0,9 mln. t (iki 1 402,70 mln. t). Kukurūzų derliaus prognozė pasaulyje, dėl Pietų Afrikoje padidinto kukurūzų derlingumo (laiku iškrito pakankamas kritulių kiekis), padidinta 0,8 mln. t. Taip pat laukiamas didesnis kukurūzų derlius Moldavijoje, Ukrainoje turėtų daugiau nei kompensuoti prognozuojamą mažesnį kukurūzų derlių Vietname.

Pasaulinė 2019–2020 m. kitų grūdų eksporto prognozė vasario mėn., palyginti su prieš tai buvusiu mėn., beveik nepakito ir turėtų sudaryti 201,19 mln. t, o kitų grūdų sunaudojimas analizuojamu laikotarpiu gali padidėti 2,1 mln. t (iki 1 423,54 mln. t). Kukurūzų eksporto prognozė padidinta Pietų Afrikai, Ukrainai ir ES, bet šį padidėjimą iš dalies turėtų kompensuoti sumažinta kukurūzų eksporto prognozė JAV. Kukurūzų importas turėtų padidėti į Turkiją ir Braziliją. Brazilijoje didesnės kukurūzų siuntos turėtų būti pristatytos pietinėje jos dalyje, kur labiau išvystyta gyvulininkystė. 2019–2020 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 1,07 mln. t ir turėtų sudaryti 326,63 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 0,97 mln. t (iki 296,84 mln. t), labiausiai Vietname, Brazilijoje, Paragvajuje ir ES.

Šaltinis: USDA

USDA kviečių derliaus prognozę pasaulyje sumažino, bet kitų grūdų – padidino