2020 m. vasario 1 d. ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje įregistruotų avių skaičius, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7,86 proc. ir sudarė 149,328 tūkst. vnt. Analizuojamu laikotarpiu buvo įregistruota 9,863 tūkst. avių laikytojų (vidutiniškai apie 15 avių vienam laikytojui) arba 5,65 proc. mažiau nei 2019 m. vasario 1 d. Daugiausia avių ir jų laikytojų buvo įregistruota Alytaus rajono savivaldybėje – atitinkamai 9,507 tūkst. avių ir 776 laikytojų (vidutiniškai apie 12 avių vienam laikytojui). Daugiausia avių vienam laikytojui teko Radviliškio ir Anykščių rajonų savivaldybėse – po 27 avis, Raseinių ir Zarasų rajonų savivaldybėse – po 23 avis.

2020 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 3,955 tūkst. ožkų laikytojų – 3,13 proc. mažiau nei 2019 m. vasario 1 d. Analizuojamu laikotarpiu įregistruotų ožkų skaičius sumažėjo 0,85 proc. (iki 14,311 tūkst. vnt.). Daugiausia ožkų buvo įregistruota Vilniaus (1,079 tūkst. vnt.), Širvintų (760 vnt.) ir Alytaus (722 vnt.) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)

Lietuvoje sumažėjo avių ir ožkų laikytojų skaičius