2020 m. sausio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 75,38 tūkst. kiaulių – 7,65 proc. mažiau nei 2019 m. sausio mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 8,88 proc. mažiau nei 2019 m. sausio mėn. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2020 m. sausio mėn. sudarė 74,83 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2019 m. sausio mėn. – 75,84 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 6,01 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 7,06 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

2020 m. sausio mėn. kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 191,23 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 53,96 proc. didesnė nei 2019 m. sausio mėn. Vidutinė kiaulių supirkimo (gyvojo svorio) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 141,95 EUR/100 kg – buvo 55,24 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio mėn. (91,44 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus padidėjo 56,69 proc., antros (106–115 kg) – 54,76 proc., trečios (116–140 kg) – 59,42 proc., o paršavedžių – 51,14 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2020 m. sausio mėn., palyginti su 2019 m. sausio mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina didėjo, o skerdimo apimtys – mažėjo