Paukštienos importas Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 90,916 tūkst. t ir, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 14,54 proc. Pagrindinės paukštienos importo šalys 2019 m. buvo Ukraina (27,146 tūkst. t arba 10,94 proc. daugiau), Vokietija (23,012 tūkst. t arba 28,35 proc. daugiau) ir Jungtinė Karalystė (8 748 t arba 6,38 proc. mažiau).

Paukštienos eksportas Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 1,452 mln. t ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 9,58 proc. Pagrindinės lenkiškos paukštienos eksporto partnerės 2019 m. buvo Vokietija (223,191 tūkst. t arba 3,13 proc. daugiau), Jungtinė Karalystė (121,989 tūkst. t arba 10,79 proc. daugiau), Nyderlandai (117,394 tūkst. t arba 20,35 proc. daugiau) ir Prancūzija (91,167 tūkst. t arba 3,48 proc. daugiau).

Paukštienos eksportas į Lietuvą 2019 m. sudarė 37,026 tūkst. t – 12,21 proc. daugiau nei 2018 m. Lenkiškos paukštienos paklausą lėmė sumažėjusios didmeninės kainos.

Gyvų paukščių importas Lenkijoje 2019 m. sudarė 113,715 tūkst. t ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 4,42 proc. Daugiausia paukščių buvo importuota iš Vengrijos (23,418 tūkst. t arba 11,03 proc. daugiau), Nyderlandų (21,824 tūkst. t arba 14,61proc. mažiau) ir Slovakijos (15,045 tūkst. t arba 0,5 proc. mažiau). Gyvų paukščių importas iš Lietuvos sudarė 6 983 t – 31,45 proc. daugiau nei 2018 m.

Gyvų paukščių eksportas Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 34,042 tūkst. t ir, palyginti su 2018 m., padidėjo 9,27 proc. Daugiausia paukščių buvo eksportuota į Vokietiją (28,824 tūkst. t arba 11,14 proc. mažiau), Nyderlandus (2 143 t arba 14,7 proc. daugiau) ir Ukrainą (1 800 t arba 0,28 proc. mažiau). Gyvų paukščių eksportas į Lietuvą 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 89,94 proc., iki 97 t.

Šaltinis: ZSRIR

2019 m. Lenkijoje padidėjo paukštienos ir gyvų paukščių importas bei eksportas