2019 m. ES galvijienos eksportas, palyginti su 2018 m., sumažėjo 12,5 proc. ir sudarė 745,20 tūkst. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES galvijienos eksporto šalimi buvo Honkongas, į kurią ES galvijienos eksportas sudarė 8,5 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2018 m., eksportas į ją sumažėjo 9,8 proc. (iki 63,09 tūkst. t). Į Alžyrą (į kurią ES galvijienos eksportas sudarė apie 7,7 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio) ir į Izraelį (apie 6,7 proc. viso ES galvijienos eksporto kiekio) 2019 m. ES galvijienos eksportas didėjo, atitinkamai apie 61,4 proc. (iki 57,15 tūkst. t) ir 4 proc. (iki 49,68 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu galvijienos eksportas 64,4 proc. buvo sumažintas į Turkiją (iki 34,06 tūkst. t), Čilę – 24,1 proc. (iki 12,46 tūkst. t) ir į Libaną 14,5 proc. (iki 36,40 tūkst. t).

2019 m., palyginti su 2018 m., galvijienos importas į ES šalis sumažėjo 6,6 proc. ir sudarė 318,42 tūkst. t. Tai labiausiai lėmė mažėjanti galvijienos pasiūla iš Brazilijos, kuri yra didžiausia galvijienos tiekėja ES šalims (2019 m. sudarė 8,5 proc. viso ES galvijienos importo kiekio). Analizuojamu laikotarpiu Brazilija eksportavo į ES 128,34 tūkst. t galvijienos – 8,5 proc. mažiau, palyginti su 2018 m. 2019 m. kitos dvi didelės galvijienos importuotojos, sudarančios po 7 proc. nuo viso galvijienos importo į ES šalis, buvo Argentina ir Urugvajus. Analizuojamu laikotarpiu Argentina eksportą į ES padidino 2,3 proc. (iki 71,61 tūkst. t), o Urugvajus sumažino 16,3 proc. (iki 43,88 tūkst. t).

Šaltinis: EK

2019 m. sumažėjo ES šalių galvijienos eksportas ir importas