ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registro) duomenimis, 2020 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo deklaruota 37,756 tūkst. galvijų bandų – tai 12,98 proc. mažiau, palyginti su 2019 m. kovo 1 d. Analizuojamu laikotarpiu galvijų skaičius šalyje sumažėjo 2,89 proc. (iki 632,347 tūkst. vnt.).

Analizuojamu laikotarpiu deklaruotų avių bandų skaičius šalyje taip pat sumažėjo – 6,66 proc. ir sudarė 9,674 tūkst. vnt., o laikomų avių skaičius jose – 8,47 proc. (iki 150,161 tūkst. vnt.).

2020 m. kovo 1 d. deklaruotų arklių ir ožkų bandų skaičius Lietuvoje taip pat mažėjo, atitinkamai 9,38 proc. (iki 6,084 tūkst. vnt.) ir 4,21 proc. (iki 3,895 tūkst. vnt.). Bandose laikomų arklių skaičius sumažėjo 2,85 proc. (iki 14,755 tūkst. vnt.), o ožkų – 1,27 proc. (iki 14,232 tūkst. vnt.).

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)

Lietuvoje ir toliau pastebima gyvulių skaičiaus ir jų bandų mažėjimo tendencija