2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 148,96 tūkst. kiaulių – 3,28 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 5,84 proc. mažiau nei 2019 m. sausio–vasario mėn. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos: S kategorijos kiaulės sudarė 68,82 proc., E kategorijos – 27,48 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 11,96 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 1,90 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. 2020 m. sausio–vasario mėn. vidutinė kiaulių supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 189,70 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 51,13 proc. aukštesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje sudarė 187,18 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 51,76 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio–vasario mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 186,86 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 38,45 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio–vasario mėn. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2020 m. sausio–vasario mėn., palyginti su 2019 m. sausio–vasario mėn., didėjo visose ES šalyse. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina padidėjo Rumunijoje – 58,96 proc. (iki 198,90 EUR/100 kg skerdenų) ir Danijoje – 55,08 proc. (iki 198,85 EUR/100 kg skerdenų). Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina padidėjo 47,78 proc. (iki 187,08 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 0,06 proc. žemesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 51,84 proc. (iki 196,26 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 4,85 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 18,56 proc. (iki 172,22 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 7,99 proc. žemesnė už Lietuvos kainą. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 194,56 EUR/100 kg ir 179,34 EUR/100kg skerdenų.

Vidutinė kiaulių supirkimo kaina (gyvojo svorio) sudarė 141,14 EUR/100 kg – buvo 53 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio–vasario mėn. (92,25 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 54,71 proc., antros (106–115 kg) – 52,49 proc., trečios (116–140 kg) – 56,50 proc., o paršavedžių – 48,24 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2020 m. sausio–vasario mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys mažėjo, o supirkimo kaina didėjo