Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2020 m. I ketvirtį S kategorijos kiaulės sudarė 69,46 proc. (2019 m. analizuojamu laikotarpiu – 69,59 proc.), E kategorijos – 26,94 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2020 m. I ketvirtį kiaulių skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 192,37 EUR/100 kg ir buvo 50,47 proc. aukštesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (127,85 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje ir visose ES šalyse didėjo. Lietuvoje 2020 m. I ketvirtį kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 189,96 EUR/100 kg ir buvo 51,19 proc. aukštesnė nei 2019 m. I ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 188,15 EUR/100 kg ir buvo 37,64 proc. aukštesnė nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, tačiau 0,96 proc. žemesnė nei Lietuvoje. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina padidėjo Rumunijoje – 57,62 proc. (iki 197,27 EUR/100 kg) ir Danijoje – 54,60 proc. (iki 201,05 EUR/100 kg). 2020 m. I ketvirtį kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Latvijoje (vidutiniškai 196,94 EUR/100 kg), šiek tiek pigiau Lenkijoje (187,57 EUR/100 kg), o pigiausiai – Estijoje (171,31 EUR/100 kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos 2020 m. I ketvirtį., palyginti su 2019 m. I ketvirčiu, atitinkamai padidėjo 36,14 proc. (iki 196,57 EUR/100 kg) ir 37,01 proc. (iki 182,71 EUR/kg).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2020 m. I ketvirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse kiaulių skerdenų supirkimo kainos didėjo