ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registro) duomenimis, 2020 m. balandžio 1 d., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvoje įregistruotų galvijų ūkių skaičius sumažėjo 12,07 proc. (iki 39,420 tūkst. vnt.). Analizuojamu laikotarpiu ūkiuose buvo įregistruota 643,441 tūkst. galvijų ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, jų skaičius sumažėjo 2,99 proc. Lietuvoje populiariausi išlieka smulkūs galvijų ūkiai, kuriuose laikomi 1–2, 3–5 ir 6–10 galvijai, atitinkamai 40,63 proc. (16,018 tūkst. ūkių), 21,81 proc. (8,598 tūkst. ūkių) ir 13,82 proc. (5,448 tūkst. ūkių) nuo visų galvijus laikančių ūkių skaičiaus. Mažiausiai šalyje įregistruota 101–150 galvijų (473 ūkiai) ir daugiau nei 151 galviją (539 ūkiai) laikančių ūkių – atitinkamai 1,20 proc. ir 1,37 proc. nuo visų galvijus laikančių ūkių.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)

Lietuvoje mažėja įregistruotų galvijų ūkių ir juose laikomų galvijų skaičius