2020 m. 27–30 sav. (2020 m. birželio 29–liepos 26 d.)

*lyginant 2020 m. 30 savaitę su 29 savaite

**lyginant 2020 m. 30 savaitę su 2019 m. 30 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 27–30 sav.