Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2020 m. liepos mėn. sudarė 43 EUR/vnt. ir buvo 20,37 proc. mažesnė nei 2019 m. liepos mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Švedijoje – 80 EUR/vnt., Vengrijoje – 59 EUR/vnt. ir Italijoje – 58 EUR/vnt., o pigiausiai – Nyderlanduose – 24 EUR/vnt. 2020 m. liepos mėn. Lenkijoje vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 57 EUR/vnt. ir buvo 13,10 proc. didesnė nei 2019 m. liepos mėn. Per metus paršelių kaina labiausiai sumažėjo Nyderlanduose – 44,78 proc. ir Ispanijoje – 35,59 proc., o padidėjo – Vengrijoje – 36,40 proc., Švedijoje – 21,16 proc.

Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina (iki 3 mėn.) 2020 m. rugpjūčio pradžioje siekė 100–130 EUR/vnt., o 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 70–90 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

ES rinkoje mažėjo paršelių kainos