Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. S kategorijos kiaulės sudarė 68 proc., E kategorijos – 28 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2020 m. III ketvirtį vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 141,27 EUR/100 kg ir buvo 16,48 proc. žemesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (169,15 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje ir kitose ES šalyse (išskyrus Suomiją ir Švediją) mažėjo. Lietuvoje 2020 m. III ketvirtį kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 139,66 EUR/100 kg ir buvo 16,75 proc. žemesnė nei 2019 m. III ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 149,65 EUR/100 kg ir buvo 16,25 proc. žemesnė nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, tačiau 7,15 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina sumažėjo Olandijoje – 22,36 proc. (iki 129,67 EUR/100 kg). 2020 m. III ketvirtį kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Estijoje (vidutiniškai 152,87 EUR/100 kg), šiek tiek pigiau Latvijoje (144,39 EUR/100 kg), o pigiausiai – Lenkijoje (142,82 EUR/100kg). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos 2020 m. III ketvirtį, palyginti su 2019 m. III ketvirčiu, atitinkamai sumažėjo 19,95 proc. (iki 149,96 EUR/100 kg) ir 12,20 proc. (iki 158,93 EUR/kg).

*ES šalių kainos išskaičiuotos iš savaitinių duomenų.

Šaltiniai: ŽŪIKVC ((LŽŪMPRIS), EK

2020 m. III ketvirtį Lietuvoje ir kitose ES šalyse skerdenų supirkimo kainos* mažėjo