* 2 kg pakuotė
** nėra pateikta duomenų už 2020 m. 23 sav.

Pastaba: maisto produktų mažmeninė kaina atskirose šalyse skaičiuota nacionalinę valiutą išreiškiant eurais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti informacijos šaltinį

Mažmeninės maisto produktų kainos kai kuriose ES šalių sostinėse 2019 m. 36 sav. – 2020 m. 36 sav. (EUR)