2020 m. 41–44 sav. (2020 m. spalio 5–lapkričio 1 d.)

*lyginant 2020 m. 44 savaitę su 43 savaite
**lyginant 2020 m. 44 savaitę su 2019 m. 44 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 41–44 sav.