2020 m. lapkričio mėn., palyginti su šių metų spalio mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius padidėjo 3,76 proc, o palyginti su 2019 m. spalio mėn, – 50,80 proc. Šių metų lapkričiomėn. sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 662 ekologiškai užauginti galvijai ir pagaminta 198,16 t galvijienos skerdenų. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 299,34 kg ir buvo 3,95 proc. didesnis nei praėjusių metų lapkričio mėn. 2020 m. lapkričio mėn. paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė 4,88 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.
Šių metų sausio–lapkričio mėn. vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 6,53 proc. ir sudarė 123,67 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 11,36 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina 2020 m. sausio–lapkričio mėn., palyginti su 2019 m. sausio–lapkričio mėn., sumažėjo 3,33 proc. ir sudarė 254,75 EUR/100 kg (be PVM). Tai 16,58 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. lapkričio mėn. padidėjo