• 2 kg pakuotė
    ** nėra pateikta duomenų apie 2020 m. 36 sav. kainas
    Pastaba: maisto produktų mažmeninė kaina atskirose šalyse skaičiuota nacionalinę valiutą išreiškiant eurais.
    Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
    Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti informacijos šaltinį

Mažmeninės maisto produktų kainos kai kuriose ES šalių sostinėse 2019 m. 49 sav. – 2020 m. 49 sav. (EUR)