2020 m. IV ketvirtį Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 243,58 tūkst. kiaulių – 4,16 proc. daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 6,86 proc. daugiau nei 2019 m. IV ketvirtį. 2020 m. IV ketvirtį vidutinė kiaulių supirkimo kaina pagal skerdenų masę ir kokybę Lietuvos skerdyklose sudarė 116,80 EUR/100 kg ir buvo 37,55 proc. žemesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu (187,03 EUR/100 kg). Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu Lietuvoje ir kitose ES šalyse mažėjo. Lietuvoje 2020 m. IV ketvirtį kiaulių E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina sudarė 116,17 EUR/100 kg ir buvo 36,98 proc. žemesnė nei 2019 m. analizuojamu laikotarpiu. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 134,54 EUR/100 kg ir buvo 28,52 proc. žemesnė nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, tačiau 15,21 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamu laikotarpiu Latvijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 37,15 proc. (iki 120,86 EUR/100 kg skerdenų), Lenkijoje – 34,19 proc. (iki 120,96 EUR/100 kg skerdenų), Estijoje – 17,34 proc. (iki 143,00 EUR/100 kg skerdenų). Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos analizuojamu laikotarpiu atitinkamai siekė 127,84 EUR/100kg ir 147,79 EUR/100 kg skerdenų. Supirkimo kainų mažėjimo pagrindinėmis priežastimis laikomas ne tik besitęsiantis afrikinis kiaulių maras Kinijoje ir kitose Azijos šalyse, užfiksuoti nauji AKM židiniai Europos šalyse, bet ir besitęsianti COVID-19 pandemija. Prognozuojama, kad ES šalyse 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, kiaulių supirkimo kaina turėtų mažėti 23,3 proc. ir sudaryti 1,48 EUR/kg. Kitus ketvirčius kaina turėtų didėti nuo 1,56 iki 1,60 EUR/kg, tačiau nesiekti 2020 m. lygio.

2020 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 85,42 EUR/100 kg – buvo 38,09 proc. žemesnė nei 2019 m. IV ketvirtį. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį sumažėjo 37,47 proc., antros (106–115 kg) – 38,14 proc., trečios (116–140 kg) – 38,46 proc., o paršavedžių – 44,98 proc.

Kiaulienos supirkimo kainų lygis Lietuvoje priklauso nuo kainų užsienio rinkose, importo ir ekonominių veiksnių.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2020 m. IV ketvirtį Lietuvos skerdyklose didėjo kiaulių skerdimo apimtys, o supirkimo kainos mažėjo