2021 m. 4–7 sav. (2021 m. sausio 25–vasario 21 d.)

*lyginant 2021 m. 7 savaitę su 6 savaite

**lyginant 2021 m. 7 savaitę su 2020 m. 7 saviate

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2021 m. 4–7 sav.