2021 m. 4–7 sav. (2021 m. sausio 25–vasario 21 d.)

*lyginant 2021 m. 7 savaitę su 6 savaite

**lyginant 2021 m. 7 savaitę su  2020 m. 7 savaite

– nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2021 m. 4–7 sav.