2021 m. 5–8 sav. (2021 m. vasario 1–28 d.)

*lyginant 2021 m. 8 savaitę su 7 savaite

**lyginant 2021 m. 8 savaitę su 2020 m. 8 savaite

  • nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2021 m. 5–8 sav.