• lyginant 2021 m. vasario mėn. su sausio mėn.
    ** lyginant 2021 m. vasario mėn. su 2020 m. vasario mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Lietuvos įmonėse pagamintų kiaušinių pardavimas vidaus rinkoje 2020 m. gruodžio–2021 m. vasario mėn., tūkst. vnt.