Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, 2020 m. vidutinė didmeninė kiaušinių (L ir M kategorijos) kaina ES (įskaitant Jungtinę Karalystę) 2020 m. siekė 127,81 EUR/100 kg  – buvo tik šiek tiek mažesnė (0,44 proc.) nei 2019 m. (128,37 EUR/100 kg) ir 3,66 proc. mažesnė nei 2018 m. (132,67 EUR/100 kg).

Latvijoje vidutinė didmeninė kiaušinių (L ir M kategorijos) pardavimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 5,6 proc. ir siekė 117,83 EUR/100 kg, Estijoje – sumažėjo 3,7 proc. ir siekė 136,75 EUR/100 kg, Lenkijoje – sumažėjo 0,9 proc. ir siekė 131,47 EUR/100 kg. 2020 m. mažiausia vidutinė didmeninė kiaušinių pardavimo kaina ES buvo Ispanijoje (91,57 EUR/100 kg), Rumunijoje (100,13 EUR/100kg) ir Jungtinėje Karalystėje (105,26 EUR/100 kg), o didžiausia – Austrijoje (188,43 EUR/100 kg) ir Italijoje (184,01 EUR/100 kg).                                                                                   

Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu vidutinė didmeninė kiaušinių (L ir M kategorijos) kaina siekė 111,43 EUR/100 kg. Ji buvo 4,7 proc. didesnė nei 2019 m. ir  6,77 proc. didesnė nei 2018 m. (104,36 EUR/100 kg).

                                                                                                                                                        Šaltiniai: EK

2020 m. ES vidutinė didmeninė kiaušinių kaina padidėjo