Preliminariais duomenimis, 2020 m. ES–27 buvo laikoma apie 20,5 mln. karvių – 1,1 proc. mažiau nei 2019 m. ir 2,3 proc. mažiau nei 2018 m. Praėjusiais metais, palyginti su 2019 m., karvių skaičius mažėjo net aštuoniolikoje valstybių narių. Trijose ES valstybėse, kur žalio pieno pagaminama daugiausia, karvių skaičius sumažėjo: Vokietijoje – 2,2 proc. (iki 3,9 mln.), Prancūzijoje – 1,6 proc. (iki 3,4 mln.), Lenkijoje – 1,9 proc. (iki 2,1 mln.). Taip pat vis mažiau karvių laikoma Baltijos valstybėse, Nyderlanduose, Rumunijoje, Italijoje. 2020 m., palyginti su 2019 m., karvių skaičius labiausiai išaugo Bulgarijoje (+6,8 proc.), Kipre (+4,8 proc.) ir Airijoje (+2,1 proc.).

VĮ ŽŪIKVC administruojamo Ūkinių gyvūnų registro 2021 m. sausio 1 d. duomenimis, Lietuvoje pieninių karvių skaičius siekė 234,35 tūkst. vnt. ir buvo 3,1 proc. mažesnis nei 2020 m. sausio 1 d.

EK prognozuoja, kad 2021 m. karvių skaičius ES valstybėse gali sumažėti 0,8 proc. (iki 20,3 mln.). Tam galimai įtakos turės keliami vis didesni reikalavimai aplinkos ir gyvūnų apsaugai, augančios pašarų kainos, susiklosčiusi situacija pieno rinkoje dėl pasaulinės pandemijos. Tačiau nuolat didėjantis karvių primilžis iš dalies kompensuos žalio pieno gamybos mažėjimą. Atsižvelgdama į tai, EK prognozuoja, kad 2021 m. ES valstybėse žalio pieno gamyba turėtų padidėti apie 0,8 proc. (iki 155 mln. t), o žalio pieno supirkimas turėtų taip pat išaugti 0,8 proc. (iki 146 mln. t).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (ŪGR), Eurostat, EK, AMI

2020 m. ES–27 sumažėjo karvių skaičius