2021 m. 12–15 sav. (2021 m. kovo 22–balandžio 18 d.)

*lyginant 2021 m. 15 savaitę su 14 savaite

**lyginant 2021 m. 15 savaitę su 2020 m. 15 savaite

  • nėra duomenų

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2021 m. 12–15 sav.