*lyginant 2021 m. kovo mėn. su vasario mėn.
**lyginant 2021 m. kovo mėn. su 2020 m. kovo mėn.
***parduota skerdimui
● – konfidenicalūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Vidutinės paukščių ir perinimui skirtų kiaušinių pardavimo kainos Lietuvos paukštininkystės įmonėse ir ūkiuose 2021 m. sausio – kovo mėn., EUR/vnt. ir EUR/kg (be PVM)