• lyginant 2021 m. kovo mėn. su vasario mėn.

** lyginant 2021 m. kovo mėn. su 2020 m. kovo mėn.
***patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC(LŽŪMPRIS)

Paukštienos gaminių gamyba Lietuvos įmonėse 2021 m. vasario – kovo mėn., t