Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, per 2019 m. Europos Sąjungos (toliau – ES) paukštienos eksportas, palyginti su 2018 m., padidėjo 8,0 proc. ir sudarė 1,91 mln. t, kurio vertė sudarė 2,30 mlrd. EUR.  Pagrindinės paukštienos eksporto šalys buvo Filipinai (228,903 tūkst. t), Gana (187,546 tūkst. t), Ukraina (178,619 tūkst. t), Honkongas (110,188 tūkst. t) ir Pietų Afrika (130,847 tūkst. t). 2019 m. į Pietų Afriką eksportas padidėjo 54,8 proc. ES paukštienos eksporto kryptis koregavo padidėjusi tamsesnės broilerių mėsos paklausa Afrikos ir Azijos šalyse ir pakilusios pašarų kainos. ES paukštienos eksportas į Filipinus padidėjo 35,5 proc., į Ganą – 13,9 proc., o į Honkongą – 13,8 proc. sumažėjo. 2019 m., palyginti su 2018 m. į kitas šalis paukštienos eksportas padidėjo 2 proc. ir sudarė 906,335 tūkst. t.

2019 m. ES paukštienos importas, palyginti su 2018 m, padidėjo 2,4 proc. ir sudarė 832,838 tūkst. t, kurio vertė sudarė 2,05 mlrd. EUR. ES paukštienos importo  pasiskirstymą  lėmė visame pasaulyje susidaręs paukštienos perteklius, sumažėjusi paklausa ir mažesnės pašarų kainos. Analizuojamu laikotarpiu ES paukštienos importas iš Brazilijos sudarė 37,7 proc., Tailando – 37,1 proc., Ukrainos – 16,1 proc. 2019 m. ES, siekdama užtikrinti vienodas prekybos sąlygas visiems Europos paukštienos gamintojams, pasirašė naują prekybos susitarimą su Ukraina dėl papildomos importo kvotos 50 tūkst. t vištienos krūtinėlei be kaulo. Ukrainos pati didžiausia paukštininkystės bendrovė MHP praėjusiais metais į ES eksportavo 134,253 tūkst. t paukštienos – 8,6 proc. daugiau nei 2018 m. Nors dėl afrikinio kiaulių maro protrūkių Kinijoje ir išaugo paukštienos paklausa, tačiau šalis vykdė prekybą. 2019 m. Kinija į ES eksportavo 30,352 tūkst. t paukštienos, t. y. 23,7 proc. daugiau palyginti su 2018 m. Mažesnius kiekius paukštienos ES įsivežė iš Argentinos – 6,601 tūkst. t, Šveicarijos – 2,554 tūkst. t ir Norvegijos – 1,268 tūkst. t. 2019  m. kitų šalių paukštienos importas į ES sudarė 0,4 proc. (iki 3,098 tūkst. t) viso ES paukštienos

2019 m. ES padidėjo kiaušinių gavyba ir eksportas, tačiau sumažėjo importas. Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, 2019 m., palyginti su 2018 m., Europos Sąjungoje (toliau – ES) kiaušinių (neįskaitant skirtų perinimui) gavyba padidėjo tik 1,9 proc. (nuo 7,349 mln. t iki 7,210 mln. t). Didžiausią dalį parduodamų kiaušinių pagamina septynios Europos šalys. 2019 m. daugiausia kiaušinių pagamino Prancūzija (1,007 mln. t), Vokietija (926,0 tūkst. t), Ispanija (891,0 tūkst. t), Italija (800,8 tūkst. t), Jungtinė Karalystė (719,7 tūkst.  t), Nyderlandai (703,0 tūkst. t) ir Lenkija (649,5 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse  buvo pagaminta 51,0 tūkst. t kiaušinių – tiek pat, kiek ir 2018 m. ES patenkina šalies gyventojų poreikius, nes apsirūpinimas kiaušiniais pastaraisiais metais siekė 103 proc. 2019 m. ES kiaušinių gavybos eksportas sudarė 341,240 tūkst. t, ir palyginti su 2018 m., padidėjo 11,1 proc. Pagrindinės kiaušinių eksporto šalys buvo Japonija (77,896 tūkst. t), Rusija (50,637 tūkst. t), Šveicarija (43,361 tūkst. t), Irakas (18,024 tūkst. t) ir Izraelis (13,238 tūkst. t). ES šalys į kitas šalis eksportavo 138,084 tūkst. t. kiaušinių. ES kiaušinių

laikotarpiu, padidėjo 75,6 proc. Tai labiausiai lėmė didesnė kiaušinių pasiūla iš JAV ir Ukrainos. Kiaušinių importas iš Ukrainos sudarė 800 t, o iš

JAV 639 t ir, palyginti su tuo pačiu praėjusiu metų laikotarpiu, padidėjo atitinkamai 43,7 ir 188 proc.

2019 m. ES padidėjo paukštienos importas ir eksportas