2021 m. I ketvirtį iš Lietuvos pieno gamintojų buvo supirkta 10,062 tūkst. t ekologiško pieno. Tai yra 18,25 proc. daugiau nei 2020 m. I ketvirtį. Jis analizuojamu laikotarpiu sudarė 3,45 proc. viso supirkto žalio natūralaus riebumo pieno Lietuvoje. Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2021 m. I ketvirtį buvo 16,46 proc. didesnė nei įprastinio pieno ir sudarė 368,09 EUR/t. Šių metų I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina sumažėjo tik 0,35 proc. Analizuojamu laikotarpiu sertifikuotos įmonės didesnį žalio ekologiško pieno kiekį įsivežė iš kitų ES šalių negu išvežė iš Lietuvos. Vidutinė žalio ekologiško pieno supirkimo iš kitų valstybių kaina 2021 m. I ketvirtį, palyginti su praėjusių metų I ketvirčiu, padidėjo 1,49 proc., o pardavimo į kitas valstybes – sumažėjo 3,73 proc.

Ekologiškų šviežių (nebrandintų ir nekonservuotų) sūrių gamyba 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, padidėjo daugiau nei du kartus, rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 27,57 proc., grietinėlės – 18,06 proc., grietinės – 11,95 proc., jogurto be priedų – 4,29 proc., o geriamojo pieno sumažėjo 7,92 proc., aromatizuoto jogurto – 9,97 proc., varškės – 10,24 proc., sviesto – 21,60 proc. Analizuojamu laikotarpiu ekologiškas jogurtas be priedų sudarė 52,10 proc. viso pagaminto Lietuvos įmonėse jogurto be priedų, aromatizuotas jogurtas – 14,95 proc., geriamasis pienas – 3,48 proc., varškė – 3,12 proc., švieži (nebrandinti arba nekonservuoti) sūriai – 2,55 proc., sviestas – 1,81 proc., rūgpienis ir kiti rūgštieji gėrimai – 1,01 proc., grietinė – 0,95 proc.

Daugiausia ekologiškų pieno produktų šių metų I ketvirtį buvo parduota vidaus rinkoje: šviežių (nebrandintų ir nekonservuotų) sūrių – 24,50 proc., geriamojo pieno – 85,93 proc., grietinės – 91,71 proc., aromatizuoto jogurto – 91,76 proc., varškės – 99,18 proc., jogurto be priedų – 99,27 proc., o rūgpienis ir kiti rūgštieji gėrimai, sviestas ir grietinėlė buvo parduoti tik Lietuvoje. Sertifikuotose ekologiško pieno perdirbimo įmonėse ekologiško rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų pardavimo Lietuvoje kaina 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. I ketvirčiu, sumažėjo 5,23 proc., geriamojo pieno – 3,35 proc., grietinėlės – 3,02 proc., grietinės – 1,40 proc., o sviesto padidėjo 0,84 proc., varškės – 2,81 proc., jogurto be priedų – 3,87 proc., aromatizuoto jogurto 4,57 proc., šviežių sūrių – 12,03 proc.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimas 2021 m. I ketvirtį padidėjo