Remiantis Europos Komisijos (toliau – EK) parengtomis ilgalaikėmis prognozėmis, ES galvijienos gamyba artimiausią dešimtmetį turėtų mažėti. Prognozuojama, kad nuo 2020 m. iki 2030 m. ji turėtų sumažėti apie 0,6 mln. t (-8,3 proc.), iki 6,454 mln. t. Nors vidutinis galvijų skerdenų svoris didėja, tačiau galvijų skaičius ES šalyse mažėja. Prognozuojama, kad ES karvių banda iki 2030 m. turėtų sumažėti apie 2,2 mln. vnt. (-7 proc.). Numatoma, kad ES galvijienos gamyba mažės nepaisant prognozuojamų galvijienos eksporto perspektyvų, šiek tiek mažėjančių pašarų kainų ir numatomo galvijienos kainų atsigavimo 2025–2030 m., kai galvijienos pasiūla turėtų būti didesnė.

Prognozuojama, kad galvijienos suvartojimas ES, kuris dėl COVID-19 pandemijos padarinių smarkiai sumažėjo 2020 m., ir toliau mažės. Iki 2030 m. jis gali sumažėti nuo 10,6 kg iki 9,7 kg vienam gyventojui.

Nors pasaulyje galvijienos paklausa didėja, tačiau konkurencija dėl eksporto (tiek gyvų galvijų, tiek ir galvijienos) tarp šalių yra didžiulė. Dėl to prognozuojama, kad ES dalis pasaulio eksporte gali sumažėti nuo 7 proc. 2020 m. iki 6 proc. 2030 m. ES gyvų gyvūnų eksportas palaipsniui turėtų mažėti dėl mažesnės Turkijos paklausos. 2020 m. ES galvijieną pradėjo eksportuoti į kai kurias naujas šalis (JAV, Japonija, Kanada, Norvegija), tačiau galvijienos eksportas į Jungtinę Karalystę  labai sumažėjo. Tikimasi, kad po 2021 m. ES galvijienos eksportas turėtų didėti, daugiausia dėl didėjančios galvijienos paklausos Viduriniuose Rytuose ir Filipinuose.

ES galvijienos importas, kuris smarkiai su-mažėjo taikant COVID-19 sustabdymo priemones, turėtų artimiausią dešimtmetį stabilizuotis.

ES galvijienos kainų pokyčiams artimiausiu metu didžiausią įtaką turės tiekimas iš Brazilijos, JAV ir Argentinos. Numatoma, kad 2025–2030 m. galvijienos kainos turėtų šiek tiek pakilti dėl galvijienos gamybos pasaulyje sumažėjimo.

Šaltinis: EK

ES galvijienos rinkos prognozės