Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 24 savaitę (06 14–20) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 202,14 EUR/t. Palyginti su prieš savaitę (2021 m. 23 savaitę (06 07–13) buvusia kaina, ji buvo mažesnė 1,61 proc., pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina sumažėjo 2,49 proc. (iki 165,16 EUR/t), o kvietrugių – 15,35 proc. (iki 162,93 EUR/t).

Tačiau, jei palyginti 2021 m. 24 savaitę buvusias kviečių, pašarinių miežių ir kvietrugių supirkimo kainas su 2020 m. analogišku laikotarpiu, jos buvo atitinkamai 5,20 proc., 3,59 proc. ir 8,98 proc. didesnės.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS

2021 m. birželio mėn. antroje pusėje kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kainos sumažėjo