Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, sumažėjo 46,40 proc. Šių metų III ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 88,33 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 67,46 proc., avižos – 13,97 proc., žirniai – 9,10 proc., pupos – 4,67 proc., rugiai – 2,19 proc., miežiai – 0,96 proc., kvietrugiai – 0,83 proc., grikiai – 0,47 proc. Ekologiški grūdai sudarė 2,98 proc. visų supirktų 2021 m. III ketvirtį grūdų Lietuvoje. Šių metų III ketvirtį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, ekologiškų grūdų supirkimo kainos padidėjo: grikių – 54,51 proc., kvietrugių – 43,20 proc., rugių – 22,95 proc., žirnių – 16,84 proc., kviečių – 16,37 proc., lubinų – 2,39 proc., rapsų – 0,32 proc., pupų – 0,14 proc., o ekologiškų avižų sumažėjo 8,43 proc., miežių – 13,84 proc., kukurūzų – 27,59 proc. Ekologiškų kukurūzų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 0,77 proc. didesnė nei įprastinių kukurūzų, rugių – 5,69 proc., miežių – 12,29 proc., kvietrugių – 23,79 proc., kviečių – 24,50 proc., grikių – 41,81 proc., avižų – 43,92 proc., pupų – 50,25 proc., žirnių – 63,81 proc., rapsų – 73,28 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2021 m. III ketvirtį, palyginti 2020 m. III ketvirčiu, sumažėjo 44,20 proc. ir sudarė 37,94 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 49,44 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 22,56 proc., žirniai – 10,60 proc., pupos – 6,22 proc., kvietrugiai – 2,61 proc., rugiai – 1,66 proc., miežiai – 1,03 proc., grikiai – 0,47proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų III ketvirtį, palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, sumažėjo 11,16 proc. ir sudarė 5,04 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų kviečių, avižų ir žirnių.

Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 3,11 tūkst. t. Ekologiškų ruginių ir kvietinių miltų gamyba 2021 m. III ketvirtį, palyginti su 2020 m. III ketvirčiu, padidėjo 10,52 proc., o ekologiškų kruopų padidėjo daugiau nei tris kartus. Daugiausia buvo pagaminta grikių kruopų. Ekologiškos ruginės duonos pardavimo kiekis analizuojamą laikotarpį, palyginti su praėjusių metų III ketvirčiu, padidėjo 20,17 proc., o pardavimo kaina – 1,19 proc.

2021 m. rugsėjo mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 62,27 tūkst. t.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas 2021 m. III ketvirtį sumažėjo