Ekologiškų grūdų supirkimo kiekis 2021 m., palyginti su 2020 m., sumažėjo 40,83 proc. Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2021 m. iš Lietuvos augintojų supirko 159,74 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių ekologiški kviečiai sudarė 52,54 proc., avižos – 22,79 proc., žirniai – 7,63 proc., rugiai – 5,96 proc., pupos – 4,67 proc., grikiai – 3,36 proc., kvietrugiai – 1,57 proc., lubinai – 0,63 proc., miežiai – 0,60 proc. Ekologiškų grikių supirkimo kaina 2021 m., palyginti su 2020 m., padidėjo 61,46 proc., kvietrugių – 29,09 proc., rugių – 21,14 proc., kviečių – 17,34 proc., žirnių – 16,15 proc., rapsų – 0,98 proc., o kukurūzų sumažėjo 3,19 proc., pupų – 3,44 proc., miežių – 4,78 proc., avižų – 7,18 proc., lubinų – 8,27 proc. Ekologiškų rugių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 165,07 EUR/t, kvietrugių – 193,11 EUR/t, avižų – 197,50 EUR/t, miežių – 220,11 EUR/t, kukurūzų – 238,39 EUR/t, kviečių – 249,85 EUR/t, žirnių – 351,64 EUR/t, pupų – 352,69 EUR/t, lubinų – 386,33 EUR/t, grikių – 931,82 EUR/t. Ekologiškų rugių supirkimo kaina Lietuvoje praėjusiais metais buvo 10,36 proc. didesnė nei įprastinių rugių, kvietrugių – 10,84 proc., miežių – 18,41 proc., kviečių – 20,30 proc., kukurūzų – 27,07 proc., pupų – 34,07 proc., avižų – 34,62 proc., grikių – 38,51 proc., žirnių – 54,61 proc., rapsų – 69,51 proc. 2021 m. ekologiškų rapsų sėklų buvo supirkta iš Lietuvos augintojų 5,73 tūkst. t, sojos – 2,13 tūkst. t, o vidutinė ekologiškų rapsų sėklų supirkimo kaina sudarė 816,23 EUR/t, sojos – 643,64 EUR/t.

2021 m. sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 94,14 proc. supirktų iš Lietuvos augintojų ir importuotų ekologiškų grūdų. Praėjusiais metais sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 195,22 tūkst. t ekologiškų grūdų. Ekologiški kviečiai sudarė 41,61 proc. visų ekologiškų grūdų eksporto iš Lietuvos, avižos – 23,36 proc., kukurūzai – 11,13 proc., pupos – 8,04 proc., žirniai – 6,77 proc., rugiai – 3,95 proc., grikiai – 2,30 proc., kvietrugiai – 1,81 proc., miežiai – 0,55 proc. Ekologiškų grikių eksporto vidutinė kaina analizuojamu laikotarpiu buvo 965,40 EUR/t, žirnių – 419,37 EUR/t, pupų – 407,77 EUR/t, kukurūzų – 282,30 EUR/t, miežių – 314,94 EUR/t, kviečių – 275,09 EUR/t, avižų – 255,99 EUR/t, kvietrugių – 228,32 EUR/t, rugių – 213,63 EUR/t. 2021 m. buvo išvežta iš Lietuvos į kitas ES šalis 5,01 tūkst. t ekologiškų rapsų, 4,41 tūkst. t sojos, o ekologiškų rapsų vidutinė išvežimo kaina sudarė 866,61 EUR/t, sojos – 707,93 EUR/t.

Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2021 m. į Lietuvą importavo 47,63 tūkst. t ekologiškų grūdų. Daugiausia įvežė ekologiškų kukurūzų (48,07 proc.), kviečių (26,90 proc.) ir avižų (8,07 proc.). Praėjusiais metais Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo įmonėse buvo perdirbta 14,60 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių daugiausia – kviečių, pupų ir avižų.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimo kiekis 2021 m. sumažėjo