Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2022 m. liepos mėn. duomenimis, 2022 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 791,5 mln. t ir tai būtų 0,6 proc. mažiau, palyginti su 2021 m. Kviečių derlius pasaulyje 2022 m. prognozuojamas 1,0 proc. mažesnis nei 2021 m. ir turėtų sudaryti 770,3 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu gali būti mažesnis 0,5 proc. ir sudaryti 1 500,7 mln. t.

Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2022 m. turėtų sudaryti 292,9 mln. t, tai būtų 1,9 proc. mažiau nei 2021 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2022 m. turėtų sudaryti 133,0 mln. t, tai būtų 4,3 proc. mažiau, palyginti su 2021 m., bei 6,5 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Mažesnis kviečių derlius prognozuojamas dėl drėgmės trūkumo pietinėje ir rytinėje ES dalyje. Kukurūzų derlius 2022 m. turėtų sudaryti 73,8 mln. t, tai būtų šiek tiek mažiau nei 2021 m. Kukurūzų derliaus sumažėjimas gali būti dėl mažesnių pasėlių plotų, kurių sumažėjimą gali nulemti pelningesni augalai, pvz., sojos pupelės. 2022 m. kukurūzų derlius gali sumažėti, nes vyrauja sausesnės nei įprastai oro sąlygos pietiniuose ir rytiniuose regionuose, tai gali sumažinti derlingumą.

Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2022 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 51,1 mln. t – būtų 40,4 proc. mažesnis, palyginti su 2021 m. Kviečių derlius Ukrainoje 2022 m. turėtų sudaryti 20,0 mln. t ir būtų 37,9 proc. mažesnis, palyginti su 2021 m., bei 26,5 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Vykstant karo veiksmams šalyje, prognozuojama, kad apie 20 proc. javų pasėlių ploto gali būti nenuimti dėl tiesioginio sunaikinimo, suvaržyto priėjimo į laukus, darbo jėgos ir ekonominių išteklių trūkumo. Prognozuojama, kad kukurūzų derlius dėl sumažėjusio pasėlių ploto gali sudaryti 24 mln. t, tai būtų beveik 30 proc. mažiau už paskutinių penkerių metų vidurkį. Grūdų derlius Ukrainoje taip pat gali būti mažesnis ir dėl uždelsto arba praleisto tręšimo.

FAO duomenimis, Rusijoje 2022 m. grūdų derlius turėtų sudaryti 128,6 mln. t – tai būtų 9,4 proc. didesnis, palyginti su 2021 m., bei 6,0 proc. didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį (121,3 mln. t). Kviečių derlius 2022 m. turėtų sudaryti 85,0 mln. t, tai 11,7 proc. daugiau negu 2021 m. Rusijoje didesnis kviečių derlius prognozuojamas dėl didesnio bendro žieminių ir vasarinių kviečio ploto, kuris 2022 m. derliui turėtų sudaryti 28,9 mln. ha. Kukurūzų bei miežių derlius taip pat prognozuojamas didesnis už vidutinį.

Šaltinis: FAO

FAO 2022 m. prognozuoja mažesnį kviečių derlių ES šalyse ir Ukrainoje, o Rusijoje – didesnį