JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2022 m. liepos mėn. prognozės duomenimis, 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su birželio mėn. derliaus prognoze, sumažinta 1,79 mln. t ir turėtų sudaryti 771,64 mln. t. Kviečių derliaus prognozė sumažinta ES – 2,0 mln. t (iki 134,10 mln. t). Labiausiai derliaus prognozė iš ES šalių sumažinta Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje. Ukrainoje kviečių derliaus prognozė analizuojamu laikotarpiu dėl mažesnio pasėlių ploto sumažinta 2,0 mln. t (iki 19,5 mln. t). Argentinoje liepos mėn. duomenimis, kviečių derliaus prognozė numatoma 0,5 mln. t mažesnė, nei buvo prognozuota birželio mėn. Didesnis kviečių derlius, palyginti 2022 m. liepos mėn. su birželio mėn., prognozuojamas Kanadoje, JAV ir Rusijoje.

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2022–2023 m. prognozė sumažinta 1,77 mln. t (iki 784,22 mln. t). Prognozė sumažinta dėl mažesnio pašarinių ir kitų kviečių sunaudojimo ES ir Ukrainoje. USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 0,88 mln. t ir sudaryti 205,47 mln. t. Eksporto prognozė padidinta dėl didesnio kviečių eksporto iš Kanados ir JAV. Eksporto padidėjimą iš dalies turėtų kompensuoti prognozuojamas kviečių eksporto sumažėjimas iš ES ir Ukrainos. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 1,28 mln. t ir turėtų sudaryti 202,74 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų padidėti 0,67 mln. t (iki 267,52 mln. t), bet tai būtų mažiausios atsargos nuo 2016–2017 derliaus metais buvusių atsargų.

2022 m. liepos mėn. USDA prognozės duomenimis, 2022–2023 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su birželio mėn. prognoze, sumažinta 1,99 mln. t – iki 1 477,20 mln. t. Rusijoje dėl mažesnių kukurūzų pasėlių plotų prognozuojamas mažesnis jų derlius. ES labiausiai kukurūzų derliaus prognozė sumažinta Italijoje. Paragvajuje kukurūzų derliaus prognozė padidinta dėl didesnių pasėlių ploto ir laukiamo didesnio jų derlingumo. Mažesnis miežių derlius pasaulyje prognozuojamas dėl mažesnio jų derliaus Kanadoje ir ES.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2022–2023 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 2,15 mln. t ir turėtų sudaryti 1 477,65 mln. t. Bendra 2022–2023 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu suma-žinta 0,9 mln. t (iki 226,66 mln. t), o importo – 0,41 mln. t (iki 220,10 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2022–2023 m. apima didesnį kukurūzų eksportą į Paragvajų, bet mažesnį – iš Rusijos. Kukurūzų importas turėtų padidėti į Zimbabvę. Miežių eksportas gali būti mažesnis Kanadoje ir ES.

2022–2023 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 2,22 mln. t ir turėtų sudaryti 337,91 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė padidinta 2,49 mln. t (iki 312,94 mln. t).

Šaltinis: USDA

USDA sumažino 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje