JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2022 m. rugsėjo mėn. prognozės duomenimis, 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su rugpjūčio mėn. derliaus prognoze, padidinta 4,32 mln. t ir turėtų sudaryti 783,92 mln. t. Kviečių derliaus prognozė padidinta Rusijoje ir Ukrainoje. Rusijoje derliaus prognozė padidinta 3,0 mln. t (iki 91,0 mln. t). Pasitvirtinus kviečių derlingumui kokį prognozuoja Rusijos Žemės ūkio ministerija, Rusijoje turėtų būti gautas rekordinis kviečių derlius. Ukrainoje kviečių derliaus prognozė analizuojamu laikotarpiu dėl didesnio derlingumo kai kuriuose regionuose gali būti padidinta 1,0 mln. t (iki 20,5  mln. t).

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2022–2023 m. prognozė padidinta 2,42 mln. t (iki 791,02 mln. t). Prognozė padidinta dėl didesnio pašarinių ir maistinių kviečių sunaudojimo. Rusijoje kviečių sunaudojimo pašarams prognozė padidinta 1,0 mln. t (iki 21,0 mln. t), o ES – 1,0 mln. t (iki 44 mln. t). USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 0,24 mln. t ir sudaryti 208,89 mln. t. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 0,25 mln. t ir turėtų sudaryti 204,14 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų padidėti 1,23 mln. t (iki 268,57 mln. t). Kviečių atsargų padidėjimas Rusijoje ir Ukrainoje turėtų daugiau nei kompensuoti kviečių atsargų nuosmukį ES.

2022 m. rugsėjo mėn. USDA prognozės duomenimis, 2022–2023 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su rugpjūčio mėn. prognoze, sumažinta 5,87 mln. t – iki 1 463,62 mln. t. Mažesnis kukurūzų derlius prognozuojamas ES ir Serbijoje. Šio sumažėjimo dalį turėtų kompensuoti didesnis kukurūzų derlius Kinijoje, Ukrainoje ir Kanadoje. Ukrainoje kukurūzų derliaus prognozė padidinta dėl laukiamo didesnio jų derlingumo, o Kanadoje – dėl didesnių pasėlių plotų. Kinijoje, kai kuriuose regionuose iškritus pakankamam kritulių kiekiui, taip pat laukiamas didesnis kukurūzų derlingumas. ES labiausiai kukurūzų derliaus prognozė sumažinta Prancūzijoje, Rumunijoje ir Vokietijoje. Didesnis miežių derlius prognozuojamas Rusijoje ir Australijoje, bet mažesnis Sirijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2022–2023 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 3,54 mln. t ir turėtų sudaryti 1 472,61 mln. t. Bendra 2022–2023 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta 2,1 mln. t (iki 226,35 mln. t), o importo – 1,57 mln. t (iki 219,57 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2022–2023 m. apima didesnį kukurūzų eksportą iš Ukrainos, bet mažesnį – iš JAV. Kukurūzų importas turėtų sumažėti į Kanadą ir Vietnamą.

2022–2023 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 1,96 mln. t ir turėtų sudaryti 329,68 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 2,15 mln. t (iki 304,53 mln. t). Mažesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Ukrainoje, ES ir Tailande, bet didesnės Kinijoje ir Indijoje.

Šaltinis  USDA

USDA padidino 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje