JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2022 m. spalio mėn. prognozės duomenimis, 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su rugsėjo mėn. derliaus prognoze, sumažinta 2,22 mln. t ir turėtų sudaryti 781,7 mln. t. Kviečių derliaus prognozė sumažinta JAV ir Argentinoje. Argentinoje derliaus prognozė dėl mažesnio pasėlio ploto ir derlingumo (trūkumo drėgmės) sumažinta 1,5 mln. t (iki 17,5 mln. t). ES kviečių derliaus prognozė analizuojamu laikotarpiu dėl laukiamo didesnio derliaus Lenkijoje ir Vokietijoje gali būti padidinta 2,7 mln. t (iki 134,8 mln. t).

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2022–2023 m. prognozė sumažinta 0,85 mln. t (iki 790,17 mln. t). Prognozė sumažinta dėl mažesnio maistui ir pramonėje skirtų kviečių sunaudojimo, nors šį sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti didesnis pašarinių kviečių sunaudojimas. USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų sumažėti 0,56 mln. t ir sudaryti 208,33 mln. t. Kviečių eksporto prognozė sumažinta dėl sumažėjusio JAV ir Argentinos eksporto, bet prognozuojamas didesnis kviečių eksportas iš ES minėtą sumažėjimą turėtų dalinai kompensuoti. Kviečių importo prognozė pasaulyje sumažinta 0,28 mln. t ir turėtų sudaryti 203,86 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje gali sumažėti 1,03 mln. t (iki 267,54 mln. t). Kviečių atsargų sumažėjimas didžiausias prognozuojamas JAV.

2022 m. spalio mėn. USDA prognozės duomenimis, 2022–2023 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su rugsėjo mėn. prognoze, sumažinta 3,82 mln. t – iki 1 459,8 mln. t. Mažesnis kukurūzų derlius prognozuojamas ES ir Serbijoje. Šio sumažėjimo dalį turėtų kompensuoti didesnis kukurūzų derlius Indijoje. ES labiausiai kukurūzų derliaus prognozė sumažinta, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Prancūzijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2022–2023 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 5,7 mln. t ir turėtų sudaryti 1 466,91 mln. t. Bendra 2022–2023 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta 0,49 mln. t (iki 225,86 mln. t), o importo  padidinta 0,76 mln. t (iki 220,33 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2022–2023 m. apima didesnį kukurūzų eksportą iš Ukrainos ir Indijos, bet mažesnį – iš JAV ir Serbijos. Kukurūzų importas turėtų sumažėti į Iraną, Japoniją  ir Vietnamą, bet padidėti į ES ir JAV.

2022–2023 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 2,67 mln. t ir turėtų sudaryti 327,01 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 3,34 mln. t (iki 301,19 mln. t). Mažesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Ukrainoje ir Kinijoje.

Šaltinis USDA

USDA sumažino 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje