Šių metų I pusmetį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersti 3 645 ekologiškai užauginti galvijai ir pagaminta 1 138,40 t galvijienos skerdenų. Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, padidėjo 26,47 proc. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2022 m. I pusmetį sudarė 5,07 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą ekologiškai užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris šių metų I pusmetį buvo didesnis 8,46 proc. nei galvijų, užaugintų įprastinės gamybos ūkiuose, ir sudarė 312,32 kg. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, padidėjo 41,68 proc. ir sudarė 193,21 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 7,73 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Šių metų I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina padidėjo 36,97 proc. ir sudarė 383,07 EUR/100 kg (be PVM). Tai 20,35 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2022 m. I pusmetį padidėjo