Ekologiškų burokėlių supirkimas 2022 m. I pusmetį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų pusmečiu, sumažėjo 14,25 proc., morkų – 19,97 proc., bulvių – 46,41 proc., baltagūžių kopūstų – 46,50 proc., svogūnų – 49,06 proc. Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų burokėlių supirkimo šviežiam vartojimui kaina sumažėjo 47,50 proc., svogūnų – 10,59 proc., morkų – 4,76 proc., o bulvių padidėjo 4,88 proc., baltagūžių kopūstų – 38,89 proc. 2022 m. I pusmetį ekologiškų bulvių supirkimo šviežiam vartojimui kaina sudarė 0,43 EUR/kg, baltagūžių kopūstų – 0,75 EUR/kg, burokėlių – 0,21 EUR/kg, morkų – 0,40 EUR/kg, svogūnų – 0,76 EUR/kg. Ekologiškų burokėlių supirkimo šviežiam vartojimui kaina šių metų I pusmetį buvo 19,23 proc. mažesnė nei įprastinių burokėlių, o morkų kaina didesnė 33,33 proc., bulvių – 48,28 proc., baltagūžių kopūstų ir svogūnų – daugiau nei du kartus.

Nacionalinės kokybės burokėlių supirkimas 2022 m. I pusmetį, palyginti su 2021 m. I pusmečiu, sumažėjo 71,18 proc., svogūnų – 63,16 proc., bulvių – 52,10 proc., baltagūžių kopūstų – 48,89 proc., morkų – 44,19 proc., o kriaušių padidėjo 41,40 proc.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų ir nacionalinės kokybės bulvių ir daržovių supirkimo kiekiai 2022 m. I pusmetį sumažėjo