JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2022 m. gruodžio mėn. prognozės duomenimis, 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su lapkričio mėn. derliaus prognoze, sumažinta 2,09 mln. t ir turėtų sudaryti 780,59 mln. t. Kviečių derliaus prognozė sumažinta Argentinoje ir Kanadoje. Šio sumažėjimo dalį turėtų kompensuoti didesnis kviečių derlius Australijoje. Argentinoje derliaus prognozė dėl mažesnio pasėlio ploto ir derlingumo (trūko drėgmės) sumažinta 3,0 mln. t (iki 12,5 mln. t). Tai būtų pats mažiausiais kviečių derlius Argentinoje nuo 2015–2016 m. Kanadoje kviečių derliaus prognozė sumažinta 1,2 mln. t (iki 33,8 mln. t). Kanados statistikos departamento duomenimis, tai būtų trečias pagal dydį kviečių derlius šalyje. Australijos kviečių derliaus prognozė naujausiais Australijos žemės ūkio ir išteklių ekonomikos biuro (ABARES) duomenimis padidinta 2,1 mln. t – iki rekordinio 36,6 mln. t dydžio.
Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2022–2023 m. prognozė sumažinta 1,64 mln. t (iki 789,53 mln. t). Prognozė sumažinta dėl mažesnio pašarams ir pramonėje skirtų kviečių sunaudojimo ES ir Ukrainoje. USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 2,2 mln. t ir sudaryti 210,85 mln. t. Kviečių eksporto prognozė padidinta dėl numatomo didesnio jų eksporto Australijoje, Ukrainoje, ES ir Rusijoje, tai turėtų daugiau nei kompensuoti laukiamą mažesnį kviečių eksportą iš Argentinos. Australijoje kviečių eksportas padidintas 1,5 mln. t (iki beveik rekordinio 27,5 mln. t dydžio). Dėl gausių liūčių Naujajame Pietų Velse derliaus nuėmimo metu Australijoje pašarinių kviečių pasiūla gali padidėti iki rekordinio dydžio, o jų kaina gali būti konkurencinga, palyginti su iš Rytų Azijos šalių vežamų pašarinių grūdų kaina. Kol kas Pietų Korėjoje ir kitose Pietryčių Azijos šalyse kviečių importas buvo didesnis, palyginti gruodžio mėn. su lapkričio mėn. prognoze. Ukrainoje eksporto prognozė gruodžio mėn. padidinta 1,5 mln. tonų (iki 12,5 mln. t). Argentinoje eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu dėl sumažėjusios pasiūlos sumažinta 2,5 mln. t (iki 7,5 mln. t), tai būtų mažiausias Argentinos eksportas nuo 2014–2015 m. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 1,71 mln. t ir turėtų sudaryti 204,3 mln. t.
Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje gali sumažėti 0,49 mln. t (iki 267,33 mln. t). Kviečių atsargų sumažėjimas prognozuojamas Kanadoje, Argentinoje ir Ukrainoje. Šio sumažėjimo nedidelę dalį turėtų kompensuoti numatomos didesnės kviečių atsargos ES ir Australijoje.

Šaltinis USDA

USDA sumažino 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje