ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenimis, 2022 m. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 46,647 mln. paukščių ir pagaminta 86 619 t paukštienos skerdenų. Paukščių skerdimų skaičius 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo 2,08 proc. Analizuojamu laikotarpiu buvo paskersta 3,45 mln. vnt. broilerių – 1,60 proc. mažiau nei 2021 m.

Paukštienos skerdenų gamyba 2022 m., palyginti su 2021 m., sumažėjo – 1,58 proc. Iš to skaičiaus broilerių skerdenų gamyba analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 1,22 proc. (iki 83 009 t). Paukštienos gamybos mažėjimą lėmė dėl Rusijos karo Ukrainoje padidėję energetinių išteklių kainos, pabrangę pašarai ir išaugusi paukštienos skerdenų gamybos savikaina. 2022 m., palyginti su 2021 m., paukščių supirkimo kainos padidėjo vidutiniškai 39,81 proc.

ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenimis, sumažėjus paukštienos gamybai, 2022 m. Lietuvos rinkoje atvėsintų viščiukų broilerių skerdenų ir jų gabalų buvo parduota 14,01 proc. mažiau nei 2021 m. Viščiukų broilerių skerdenų vidutinė didmeninė /gamintojo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 32,45 proc., o krūtinėlių filė – 39,89 proc. Didmeninių gamintojų kainų augimą lėmė padidėjusi savikaina, dėl išplitusio paukščių gripo sumažėjusi paukštienos pasiūla ES rinkoje ir išaugusios vištienos kainos kaimyninėse šalyse.

Europos Komisijos duomenimis, 2022 m., palyginti su 2021 m., vidutinė didmeninė viščiukų broilerių skerdenų pardavimo kaina Lenkijoje padidėjo 36,28 proc., Latvijoje (LVAEI duomenimis) – 23,25 proc., o vidutinė ES kaina – 29,14 proc.

Valstybės duomenų centro duomenimis, paukštienos importas 2022 m. sausio–lapkričio mėn. sumažėjo 10,54 proc., iki 38 063 t, o eksportas –  6,95 proc., iki 34 707 t.

Šaltiniai: ŽŪDC, EK, VDC, LVAEI

2022 m. Lietuvos įmonėse sumažėjo paukštienos gamyba, pardavimas ir eksportas, o kainos padidėjo