JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. kovo mėn. prognozės duomenimis, 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su vasario mėn. derliaus prognoze, padidinta 5,14 mln. t ir turėtų sudaryti 788,94 mln. t. Kviečių derliaus prognozė padidinta Kazachstane 2,4 mln. t (iki 16,4 mln. t), tai būtų rekordinis kviečių derliaus nuo 2011–2012 m. Didesnis kviečių derlius prognozuojamas Australijoje ir Indijoje.

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2022–2023 m. prognozė padidinta 2,03 mln. t (iki 793,19 mln. t). Prognozė padidinta dėl didesnio kviečių su-naudojimo maistui, sėklai ir pramonėje Indijoje bei pašarams Kazachstane. USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 0,98 mln. t ir sudaryti 213,93 mln. t. Kviečių eksporto prognozė padidinta dėl numatomo didesnio jų eksporto Kazachstane, Australijoje, Brazilijoje, tai turėtų daugiau nei kompensuoti laukiamą mažesnį kviečių eksportą iš Argentinos ir Indijos. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 1,32 mln. t ir turėtų sudaryti 208,41 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2022–2023 m. kviečių atsargos pasaulyje gali sumažėti 2,14 mln. t (iki 267,20 mln. t). Didžiausias kviečių atsargų sumažėjimas prognozuojamas Kinijoje. Šį sumažėjimą iš dalies turėtų kompensuoti prognozuojamos didesnės kviečių atsargos Argentinoje, Kazachstane ir Australijoje.

2023 m. vasario mėn. USDA prognozės duomenimis, 2022–2023 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su vasario mėn. prognoze, sumažinta 3,15 mln. t – iki 1 439,62 mln. t. Mažesnis kukurūzų derlius dėl prastesnio derlingumo, esant  nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (sausros vasario mėn.) prognozuojamas Argentinoje. Šio sumažėjimo dalį turėtų kompensuoti laukiamas didesnis kukurūzų derlius Indijoje ir Paragvajuje. Didesnis miežių derlius prognozuojamas Kazachstane, Australijoje ir Argentinoje, bet mažesnis sorgo derlius Australijoje ir Argentinoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2022–2023 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 4,76 mln. t ir turėtų sudaryti 1 450,09 mln. t. Bendra 2022–2023 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta 6,13 mln. t (iki 215,11 mln. t), o importo – 2,79 mln. t (iki 213,56 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2022–2023 m. apima mažesnį kukurūzų eksportą iš Argentinos ir JAV, bet didesnį – iš Indijos, Ukrainos ir Paragvajaus. Kukurūzų importas turėtų sumažėti į Turkiją, Iraną, Malaiziją, Čilę, Kolumbiją, Egiptą, Maroką, Peru ir Taivaną. Mažesnis sorgo importas prognozuojamas į Kiniją, o sorgo eksportas turėtų sumažėti į Australiją ir Argentiną.

2022–2023 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 0,91 mln. t ir turėtų sudaryti 322,44 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė padidinta 1,18 mln. t (iki 296,46 mln. t). Didesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Indijoje. Kukurūzų atsargų padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti numatomos mažesnės jų atsargos Ukrainoje ir Brazilijoje.

Šaltinis USDA

USDA padidino 2022–2023 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje, bet atsargos prognozuojamos mažesnės