Europos Komisijos duomenimis (toliau EK), 2022 m. ES iš viso eksportavo 2,032 mln. t paukštienos – 9,8 proc. mažiau nei 2021 m. Pagrindinė šio sumažėjimo priežastis buvo sumažėjusi paukštienos gamyba ES šalyse ir dėl  paukščių gripo protrūkio įvesti paukštienos importo ribojimai Filipinuose, Tailande, Kinijoje,  Pietų Afrikoje ir JAE.

Analizuojamu laikotarpiu daugiausia paukštienos buvo eksportuota Jungtinę Karalystę  (742,009 tūkst. t), į Ganą (156,295 tūkst. t), Kongo Demokratinę Respubliką (125,920 tūkst. t) ir Ukrainą (74,584 tūkst. t ). Eksportas į kitas šalis sudarė 765,962 tūkst. t, kai 2021 m. – 873,818 tūkst. t.

2022 m. paukštienos eksportas į Saudo Arabiją padidėjo 27,6 proc., o į JK tik 2,3 proc. Labiausiai eksportas sumažėjo į Ukrainą – 36,0 proc., Ganą 31,5 proc., Kongo Demokratinę Respubliką – 10 proc.,  į kitas šalis   12,3 proc.

ES paukštienos eksportas į JK sudarė 37 proc. į Ganą 8 proc., Kongo Demokratinę Respubliką –  6 proc., Ukrainą   5 proc., Saudo Arabiją 3  proc., Beniną – 3 proc., į kitas šalis – 38 proc. viso ES eksporto kiekio.

EK duomenimis, 2022 m. ES paukštienos importas sudarė 873,218 tūkst. t  ir  buvo  9,6 proc. didesnis nei 2021 m. Analizuojamu laikotarpiu  paukštienos importas iš Ukrainos padidėjo 61,5 proc.,  Kinijos –  57,8 proc., Argentinos – 30 proc., Brazilijos – 24,5 proc.

Pagrindinės ES importo partnerės 2022 m. buvo Brazilija (313,682 tūkst. t), Jungtinė Karalystė (208,125 tūkst. t), Ukraina (16,158 tūkst. t)  ir Tailandas (135,923 tūkst. t).  Mažesnius paukštienos importo kiekius ES importavo iš Kinijos (33,008 tūkst. t) ir Argentinos (4,096 tūkst. t). Kitų šalių importas sudarė 12,226 tūkst. t.

Penkios pagrindinės importuotojos (Brazilija, Jungtinė Karalystė, Ukraina ir Tailandas) sudarė 94 proc. viso ES paukštienos importo kiekio.

Šaltinis – EK

2022 m.  ES paukštienos eksportas ir importas