Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2023 m. 17 savaitę (04 24–30) kviečius supirko vidutiniškai po 266,32 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (16 savaitę (04 17–23), ji padidėjo 4,39 proc., bet buvo 20,97 proc. mažesnė negu prieš metus (2022 m. 17 savaitę (04 25–05 01). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 217,68 EUR/t – 8,09 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bet 28,50 proc. pigiau negu prieš metus.

Rapsai buvo superkami vidutiniškai po 430,30 EUR/t – atitinkamai 13,98 proc. ir 52,23 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę ir metus atitinkamu laikotarpiu. Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina balandžio mėnesio pabaigoje, palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę, buvo mažesnė 25,56 proc. ir sudarė 229,37 EUR/t.

Šaltinis ŽŪDC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų balandžio pabaigoje kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kainos padidėjo