JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. birželio mėn. prognozės duomenimis, 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su gegužės mėn. derliaus prognoze, padidinta 10,43 mln. t ir turėtų sudaryti 800,19 mln. t. Kviečių derliaus prognozė, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms  padidinta Rusijoje – 3,5 mln. t (iki 85,0 mln. t). Didesnis kviečių derlius (+3,5 mln. t) prognozuojamas Indijoje. ES šalyse, esant palankioms sąlygoms žieminiams kviečiams augti, naujausia prognozė padidinta 1,5 mln. t (iki 140,5 mln. t). Dėl palankių oro sąlygų Ukrainoje kviečių derlius laukiamas 1,0 mln. t didesnis ir turėtų sudaryti 17,5 mln. t, bet derlius palyginti su 2022–2023 m išlieka mažesnis dėl sumažinto kviečių pasėlio ploto.

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2023–2024 m. prognozė padidinta 4,44 mln. t (iki 796,14 mln. t). Prognozė padidinta dėl didesnio kviečių sunaudojimo pašarui ir pramonėje Kinijoje, Rusijoje ir Indijoje. USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 2,90 mln. t ir sudaryti 212,62 mln. t. Kviečių eksporto prognozė padidinta dėl numatomo didesnio jų eksporto Rusijoje, ES šalyse, Indijoje ir Ukrainoje. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 2,0 mln. t ir turėtų sudaryti 209,54 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2023–2024 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų padidėti 6,37 mln. t (iki 270,71 mln. t). Didžiausias kviečių atsargų padidėjimas prognozuojamas Indijoje, Rusijoje ir ES šalyse.

2023 m. birželio mėn. USDA prognozės duomenimis, 2023–2024 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su gegužės mėn. prognoze, padidinta 3,76 mln. t – iki 1 513,29 mln. t. Didesnis kukurūzų derlius dėl didesnio pasėlių ploto prognozuojamas Ukrainoje. Gausesnio kukurūzų derlius laukiama Brazilijoje, bet mažesnio – Argentinoje. Didesnis miežių derlius prognozuojamas Ukrainoje, ES šalyse ir Turkijoje, bet mažesnis Indijoje ir Irane.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2023–2024 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, padidinta 2,68 mln. t ir turėtų sudaryti 1 498,16 mln. t. Bendra 2023–2024 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 3,0 mln. t (iki 237,91 mln. t), o importo – 3,0 mln. t (iki 226,05 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės grūdų prekybos pokyčiai 2023–2024 m. apima didesnį kukurūzų eksportą iš Ukrainos, o importą – iš ES šalių. Didesnis miežių eksportas prognozuojamas  ES šalyse ir Ukrainoje.

2023–2024 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 1,27 mln. t ir turėtų sudaryti 340,05 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė padidinta 1,08 mln. t (iki 313,98 mln. t). Didesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Paragvajuje ir Zambijoje. Kukurūzų atsargų padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti numatomos mažesnės jų atsargos Meksikoje ir Pietų Afrikos Respublikoje.

Šaltinis USDA

USDA birželio mėn. padidino 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje