Europos Sąjungos paukštienos perdirbėjų ir prekybos asociacijos (AVEC) duomenimis, 2021 m. Ukrainos paukštienos eksportas į Europos Sąjungą be muito mokesčių sudarė 90 tūkst. t. Europos Komisija, atsižvelgdama į Ukrainos karo su Rusija padarinius, iki 2023 m. birželio 6 d. panaikino Ukrainai paukštienos eksporto į ES kvotą ir muito mokesčius. Todėl 2022 m. Ukrainos paukštienos eksportas į ES, palyginus su 2021 m., padidėjo 14,3 proc. ir siekė 105 tūkst. t.

 Nuo 2022 m. birželio mėn. iki 2023 m. birželio mėn. Ukrainos paukštienos eksportas į ES išaugo iki 218 tūkst. t, todėl ES šalyse sumažėjo vištienos krūtinėlės filė  kaina. 2023 m. birželio mėn. pradžioje ES vidutinė didmeninė pardavimo viščiuko krūtinėlės file kaina sudarė 582,30 EUR/100 kg, o liepos pradžioje ji sumažėjo iki 570,18 EUR/100 kg, kai  2022 m. siekė 603,06 EUR,/100 kg. ES ne visoms šalims kompensavo patirtus prekybos nuostolius. Europos Komisija rekomendavo pratęsti leidimą Ukrainos eksportui į ES be muito mokesčių dar vieneriems metams. AVEC atstovai tam nepritaria ir ragina nedelsiant grąžinti Ukrainos paukštienos importui kvotą, kad visoms šalims sumažėtų prekybos paukštiena nuostoliai.

Šaltinis: thepoultyworld.com

Nuolaidos Ukrainos paukštienos eksportui nuostolingos ES gamintojams