Integruotos žemės ūkio rinkos informacinės sistemos (toliau – ZSRIR) duomenimis, analizuojamu laikotarpiu Lenkija eksportavo 105,566 tūkst. t kiaušinių – 0,35 proc. mažiau nei praėjusių metų I pusmetį. Daugiausia kiaušinių buvo eksportuota į Vokietiją (22,694 tūkst. t arba 6,11 proc. daugiau), Nyderlandus (15,262 tūkst. t arba 46,91 proc. mažiau), Prancūziją (12,410 tūkst. t arba 22,17 proc. daugiau), Čekiją (10,761 tūkst. t arba 66,71 proc. daugiau), Didžiąją Britaniją (12,572  tūkst. t arba 2,5 karto daugiau).

Remiantis ZSRIR duomenimis, 2023 m. sausio–birželio mėn. į Lietuvą buvo eksportuota 1 800 t kiaušinių – 59,86 proc. daugiau nei prieš metus.

2023 m. I pusmetį į Lenkiją buvo importuota 15,610 tūkst. t kiaušinių ir, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, tai buvo 58,99 proc. daugiau. Daugiausia kiaušinių analizuojamu laikotarpiu importuota iš Ukrainos (6 292 t arba 7,2 karto daugiau nei praėjusių metų sausio–birželio mėn.). Šį augimą lėmė pratęstas leidimas Ukrainos įmonėms be papildomų sąlygų ir eksportuoti savo produkciją į ES šalis, Nyderlandų (1 898 t arba 1,9 karto daugiau) ir Lietuvos – 1 811 t  arba 2,26 proc. daugiau nei 2022 m. I pusmetį). Analizuojamu laikotarpiu mažiau kiaušinių buvo importuota iš Latvijos (1 434 t arba 8,50 proc. mažiau) ir Vokietijos (1 424 t arba 42,27 proc. mažiau nei prieš metus).

Šaltinis – ZSRIR

2023 m. I pusmetį Lenkijoje padidėjo kiaušinių importas, o eksportas nežymiai sumažėjo