Šių metų I pusmetį ES valstybėse buvo supirkta** 74,65 mln. t žalio pieno – 0,8 proc. daugiau nei prieš metus. Beveik pusė ES superkamo žalio pieno yra superkama Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose. Analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu, minėtose šalyse žalio pieno supirkimo kiekiai kito įvairiai: Vokietijoje – padidėjo 2,6 proc. (iki 16,58 mln. t), Nyderlanduose – padidėjo 3,1 proc. (iki 7,14 mln. t), Prancūzijoje – sumažėjo 2,2 proc. (iki 12,25 mln. t). Italijoje, Airijoje ir Lenkijoje, kur taip pat superkamas reikšmingas žalio pieno kiekis, šių metų I pusmetį minėto pieno buvo supirkta atitinkamai: Italijoje – 1,2 proc. mažiau (viso 6,73 mln. t), Airijoje – 0,9 proc. mažiau (viso 4,73 mln. t), Lenkijoje – 2,1 proc. daugiau (viso 6,64 mln. t).

Šių metų I pusmetį žalio pieno supirkimas kitose ES valstybėse narėse buvo nenuoseklus. Danija, Belgija, Austrija, Čekija ir Švedija analizuojamą laikotarpį supirko daugiau žalio pieno nei 2022 m. I pusmetį. Daugiau minėto pieno taip pat supirko Portugalija, Rumunija, Latvija, Estija, Bulgarija, Kipras. Priešingai, Ispanijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Slovakijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Kroatijoje, Maltoje ir Lietuvoje žalio pieno supirkimas sumažėjo. Lietuvoje nagrinėjamu laikotarpiu žalio pieno supirkimas sumažėjo 3,1 proc. (iki 636,54 tūkst. t).

Analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2022 m. sausio–birželio mėn., ES valstybėse sviesto ir kitų pieno riebalų gaminių*** (toliau – sviesto) gamyba padidėjo 1,7 proc. (iki 1,09 mln. t). Vokietijoje ir Prancūzijoje (didžiausiose tarp ES valstybių sviesto gamybos šalyse) sviesto gamyba kito skirtingai: Vokietijoje – padidėjo 5,5 proc. (iki 259,27 tūkst. t), o Prancūzijoje – sumažėjo 0,4 proc. (iki 215,57 tūkst. t). Nagrinėjamu laikotarpiu Lietuvoje buvo pagaminta 6,66 tūkst. t sviesto – 6,7 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. EK prognozuoja, kad 2023 m. mažos sviesto kainos turėtų išlaikyti sviesto paklausos augimą eksporto rinkose ir kompensuoti mažesnį sviesto vartojimą ES vidaus rinkoje. Tai turėtų išlaikyti sviesto gamybos apimtis panašias kaip ir 2022 m.

Šių metų I pusmetį ES valstybėse nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) gamyba siekė 694,63 tūkst. t ir buvo 0,3 proc. didesnė nei 2022 m. sausio–birželio mėn. Vokietijoje ir Prancūzijoje, didžiausiose tarp ES valstybių LPM gamybos šalyse, LPM gamyba kito taip pat kaip ir sviesto gamybos atveju: Vokietijoje – padidėjo 9,3 proc. (iki 195,65 tūkst. t), o Prancūzijoje – sumažėjo 5,4 proc. (iki 194,12 tūkst. t). EK prognozuoja, kad 2023 m. dėl išaugusio eksporto LPM gamyba turėtų išlikti panaši kaip ir 2022 m.

Analizuojamu laikotarpiu ES valstybėse sutirštinto pieno ir grietinėlės, skirtos tiesioginiam vartojimui, (toliau – grietinėlės) pagaminta daugiau  nei  2022 m. I pusmetį, atitinkamai 6,1 proc. (iš viso 512,74 tūkst. t) ir 2,8 proc. (iš viso 1,30 mln. t). Nyderlanduose, didžiausioje sutirštinto pieno gamybos šalyje, šių metų sausio–birželio mėn., minėto gaminio gamyba padidėjo 7,3 proc. ir siekė 205,80 tūkst. t, o Prancūzijoje, didžiausioje tarp ES valstybių grietinėlės gamybos šalyje, grietinėlės gamyba padidėjo 4,4 proc. (iki 295,45 tūkst. t).

2023 m. I pusmetį ES valstybėse sūrių gamyba siekė 4,68 mln. t ir buvo 1,2 proc. didesnė nei prieš metus. Vokietijoje ir Prancūzijoje (didžiausiose tarp ES valstybių sūrių gamybos šalyse) sūrių gamyba šiek tiek sumažėjo, atitinkamai 0,1 proc. (iki 1,24 mln. t) ir 0,2 proc. (iki 863,1 tūkst. t). Analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2022 m. I pusmečiu., tarp ES valstybių sūrių gamyba labiausiai išaugo: Kipre – 100,0 proc. (iki 0,12 tūkst. t), Latvijoje – 15,2 proc. (iki 29,22 tūkst. t) ir Danijoje – 10,8 proc. (iki 249,70 tūkst. t). Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sūrių gamyba sumažėjo 0,9 proc. (iki 46,11 tūkst. t). EK prognozuoja, kad sūrių gamyba šiais metais turėtų būti panaši kaip ir 2022 m.

* Kai kurių ES šalių duomenys yra konfidencialūs, todėl duomenys neįtraukti į pateiktą informaciją.

** Be Liuksemburgo duomenų.

*** Pateikiama sviesto ekvivalentu, kurio riebalų kiekis yra 82 proc. gaminio masės.

Šaltiniai EK, AMI

2023 m. sausio–birželio mėn. ES valstybėse* padidėjo žalio pieno supirkimas ir kai kurių pieno gaminių gamyba